martes, 6 de abril de 2010

Dia 2 de Maig Diada al Bosc
de Binissati Búger i despres
Ballada Popular a les 16h
COFRE ANTIC
Dia 1 de Maig a les 20,30
Ballada Popular a Búger
Tramudança i COFRE ANTIC